Prof. Małgorzata Kossut

Head of Department of Molecular and Cellular Neurobiology
Nencki Institute
3 Pastuer street, 02-093 Warsaw, Poland
phone - 48 22 5892 453
fax - 48 22 822 53 42
e-mail: kossut@nencki.gov.pl

Prof. Marian H. Lewandowski

Head of Department of Neurophysiology and Chronobiology
Jagiellonian University
9 Gronostajowa street, 30-387 Krakow, Poland
phone - 48-12 664 53 73
e-mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl

Prof. Jerzy Mozrzymas

Head of Lab. Neuroscience Dept. Biophysics
Wroclaw Medical University ul. Chałubińskiego 3
50-368 Wrocław, Poland
Tel: +48 71 784 15 50
E-mail:jerzy.mozrzymasz@umed.wroc.pl

Registration

Login